Skrzyżowanie KulturRock Loves ChopinWianki Nad WisłąDzień DzieckaKoncerty Chopinowskie Instytucja kultury
Polski English

Aktualności

Wynajęcie hal namiotowych na potrzeby festiwalu Ogrody Muzyczne odbywającego się na Dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie

STOŁECZNA ESTRADA
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 206.000 EURO

Wynajęcie hal namiotowych:
- klimatyzowanej o wymiarach 30m x 30m – 1 szt
- nieklimatyzowanej o wymiarach 10m x 10m – 1 szt
na potrzeby festiwalu Ogrody Muzyczne, który odbędzie się w dniach 02.07.2012 – 29.07.2012 na Dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie.

TERMIN REALIZACJI: 28.06 - 01.08.2012 r.
W przetargu mogą brać udział oferenci spełniający wymogi określone w Szczegółowych Informacjach o Przedmiocie Zamówienia.
 
Termin związania z ofertą: 30 dni
 
Szczegółowa Informacja o Przedmiocie Zamówienia do odbioru w sekretariacie Stołecznej Estrady,
ul. Marszałkowska 77/79
00-683 Warszawa
Zamkniętą i zaadresowaną kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Stołecznej Estrady – sekretariat
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14 maja 2012 r. godz. 10:00
 
otwarcie ofert - w siedzibie Stołecznej Estrady w dniu 14 maja 2012 r. godz. 10:30

 
Kryteria oceny ofert : CENA BRUTTO – 100 %
 

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:

Przemysław Łyszczyński – Za-ca Kierownika Działu Tech. tel. 602 497 043

e-mail: przemyslaw.lyszczynski@estrada.com.pl

Specyfikacja

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Wzór umowy

Załącznik nr 3 Oświadczenie

Załącznik nr 4 Harmonogram montaży

« » Październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni